Övertid, mertid, jourtid och beredskapstid

Om du behöver beordra anställd att arbeta övertid eller fråga deltidsanställd om att arbeta mertid är det viktigt att veta inom vilka ramar detta kan ske och hur mycket övertid/mertid som kan tas ut.