Undantag från vissa arbetstidsbestämmelser

Arbetstidslagen gäller för allt arbete som utförs i Sverige, men för medlemsföretag som är bundna av kollektivavtal för tjänstemän gäller kollektivavtalets arbetstidsavtal istället för arbetstidslagen.