Viloregler

När du lägger ut arbetstiden är det viktigt att följa de regler som finns om nattvila, veckovila, raster och pauser så att den anställde får möjlighet till avbrott från arbetet både under och mellan sina arbetspass.