Avskedande

Avskedande får ske endast om arbetsgivaren kan bevisa att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden. Här kan du läsa mer om avsked.