Avsluta anställning vid pension eller vid hel sjukersättning

En tillsvidareanställning kan avbrytas genom att den anställde går i pension eller genom att den anställde får besked om hel sjukersättning.