Avsluta provanställning

En provanställning kan avbrytas under hela prövotiden. Varseltider som framgår av lag eller kollektivavtal ska dock iakttas. Om en provanställning inte avbryts övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.