Avsluta tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning upphör som utgångspunkt vid överenskommet slutdatum. Tänk på att det enligt kollektivavtal kan finnas möjlighet att avsluta anställningen innan slutdatum.