Intyg och betyg till den anställde som slutar sin anställning

Enligt kollektivavtal ska arbetsbetyg utfärdas när en anställning avslutats. Om den anställde begär det ska arbetsgivarintyg till a-kassan utfärdas.