Överenskommelse om anställningens upphörande

En överenskommelse om anställningens upphörande är ett avtal där du och den anställde gemensamt kommer överens om att anställningen ska upphöra. Syftet med överenskommelsen är att i samförstånd komma överens om att gå skilda vägar.