Överenskommelse om anställningens upphörande

En överenskommelse om anställningens upphörande är ett avtal där du och den anställde gemensamt kommer överens om att anställningen ska upphöra. Det är inte fråga om en uppsägning. Syftet med överenskommelsen är att i samförstånd komma överens om att gå skilda vägar.