Uppsägning på grund av arbetsbrist

En uppsägning på grund av arbetsbrist kan göras av olika skäl till exempel när det inte finns arbete att utföra, när ekonomin inte klarar av antalet anställda, vid en omorganisation eller när viss verksamhet ska upphöra.