Uppsägning på grund av personliga förhållanden (personliga skäl) (från 1 oktober 2022)

För en uppsägning på grund av personliga skäl krävs att arbetstagarens olämplighet är klart dokumenterad och att du försökt omplacera arbetstagaren. Här kan du läsa mer om uppsägning på grund av personliga skäl.