Uppsägning på grund av personliga förhållanden (personliga skäl) (till 30 september 2022)

För en uppsägning på grund av personliga skäl krävs att arbetstagarens olämplighet är klart dokumenterad och att omplaceringsmöjligheterna är uttömda. Här kan du läsa mer om uppsägning på grund av personliga skäl.