Uppsägningstid – när en tillsvidareanställd säger upp sig

När den anställde säger upp sin tillsvidareanställning gäller minst en månads uppsägningstid. Längre uppsägningstid kan följa av kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet.