Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivare har en skyldighet att vidta och arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Detta arbete omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och innebär att du ska arbeta förebyggande för att motverka diskriminering och verka för allas lika rättigheter och möjligheter.