Diskrimineringsförbud avseende deltidsanställda och tidsbegränsat anställda

Här kan du läsa om det särskilda förbud mot diskriminering som finns avseende personer som arbetar deltid eller som har en tidsbegränsad anställning.