Facklig förtroendeman

När facket utser förtroendemän i ditt företag ska du begära skriftligt besked om detta. Begär även att få en precisering av det fackliga uppdraget för respektive person. Det är särskilt viktigt att få information om vilket mandat som förtroendemannen har, dvs. om han eller hon har behörighet att förhandla eller endast motta information.