Förhandla med facket

Kom ihåg att du som arbetsgivare har en skyldighet att ta initiativ till och genomföra förhandling med facket/facken innan du fattar beslut i olika frågor som rör din verksamhet och/eller de anställda.