Informera facket

Här kan du läsa mer om din skyldighet att fortlöpande informera facket/facken om hur företaget utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt samt om riktlinjerna för personalpolitiken.