Konfliktinformation

Fredsplikt råder under kollektivavtalets giltighetstid. När avtalet sagts upp och avtalets giltighetstid gått ut samt varsel skett kan båda parter vidta stridsåtgärder. Här hittar du information om vad som gäller vid sådan konflikt.