Olika slags förhandlingar

Förhandlingar på arbetsmarknaden brukar delas in i medbestämmandeförhandlingar, tvisteförhandlingar och intresseförhandlingar eller avtalsförhandlingar som de också kallas. I MBL finns också en allmän förhandlingsrätt.