Utvecklingsavtalet – facklig information på betald tid m.m.

Utvecklingsavtalet är ett kollektivavtal som innehåller kompletterande regler om bland annat medbestämmande och om rätt till facklig information på betald arbetstid.