Vems tolkning gäller vid lönetvist och tvist om arbetsskyldighet?

Om tvist uppstår om lön eller en anställds arbetsskyldighet finns särskilda regler om vems tolkning som ska gälla. Detta är viktigt att känna till då du kan behöva agera aktivt och skyndsamt i sådana ärenden för att undvika exempelvis skyldighet att utge ersättning enligt fackets framställda krav.