Vilka avtalsförsäkringar ska jag teckna för mina anställda?

Du som är medlem i Svensk Handel och är bunden av kollektivavtal har även skyldighet att teckna försäkringar för dina anställda. Genom att teckna kollektivavtalade försäkringar ger du dina anställda trygghet och ekonomiskt stöd vid olika händelser i livet. Är du medlem i Svensk Handel men inte bunden av kollektivavtal kan du ändå genom ditt medlemskap i Svensk Handel vara skyldig att teckna vissa kollektivavtalade försäkringar för dina tjänstemän. Nedan hittar du en översiktlig beskrivning av vilka kollektivavtalade försäkringar som du är skylig att teckna för dina anställda.