Vilket stöd får anhöriga till en omkommen anställd?

Du som är medlem i Svensk Handel och är bunden av kollektivavtal har även skyldighet att teckna försäkringar för dina anställda. Genom att teckna kollektivavtalade försäkringar ger du dina anställda trygghet och ekonomiskt stöd vid olika händelser i livet. En av dessa kollektivavtalade försäkringar är tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) som gäller vid dödsfall. För arbetare tecknas den hos AFA Försäkring, medan för tjänstemän tecknas försäkringen hos Alecta. Förutom tjänstegrupplivförsäkringen kan även Återbetalningsskydd och familjeskydd inom Avtalspension SAF-LO aktualiseras.