Vilket stöd får en anställd för kompetensutveckling?

Du som är medlem i Svensk Handel och är bunden av kollektivavtal har även skyldighet att teckna försäkringar för dina anställda. Genom att teckna kollektivavtalade försäkringar ger du dina anställda trygghet och ekonomiskt stöd vid olika händelser i livet. Genom Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan Svenskt Näringsliv och PTK respektive LO samt kollektivavtal om omställningsförsäkring kan anställda erhålla stöd för kompetensutveckling.