Vilket stöd får en anställd som är uppsagd?

Du som är medlem i Svensk Handel och är bunden av kollektivavtal har även skyldighet att teckna försäkringar för dina anställda. Genom att teckna kollektivavtalade försäkringar ger du dina anställda trygghet och ekonomiskt stöd vid olika händelser i livet. En av dessa kollektivavtalade försäkringar är omställningsförsäkringen / omställningsavtalet som ger stöd till anställda som blir uppsagda.