Ledighet av trängande familjeskäl

En anställd har från sin första anställningsdag rätt att vara ledig utan lön från sin anställning om dennes närvaro är absolut nödvändig i samband med en nära anhörigs sjukdom eller olycksfall.