Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Vad gäller om en anställd vill ta ledigt från sin anställning hos dig för att starta ett eget företag? Läs mer om det här.