Ledighet för fackliga förtroendemän

Fackliga förtroendemän har enligt lag rätt till ledighet och ibland även till bibehållen lön, när de utför sitt uppdrag. Ledigheten kan behövas för löpande fackligt arbete eller när förtroendemannen går en kurs.