Ledighet för närståendevård

Alla anställda som beviljats ersättning från Försäkringskassan för vård av närstående har rätt att vara lediga utan lön från sin anställning för att vårda en svårt sjuk närstående person.