Ledighet för tjänstgöring och anställning inom försvaret

Här hittar du information om vad som gäller när en anställd ska utföra värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt samt om reglerna om rätt till ledighet för anställning inom försvarsmakten.