Övrig ledighet

Det finns flera olika lagar som ger anställda rätt till ledighet. En anställd kan till exempel ha rätt till ledighet för att på grund av sjukdom pröva annat arbete eller rätt till ledighet för föreningsuppdrag i skolan.