Permission

Här kan du läsa om reglerna gällande permission, bl.a. under vilka förutsättningar permission ska beviljas. Ta även del av de särskilda bestämmelser som finns avseende nationaldagen.