Semester

Här hittar du bland annat reglerna om förläggning av semester, hur du beräknar semesterlön och semesterersättning samt vad som gäller när en anställning avslutas.