Årlig lönerevision

Varje år ska de anställdas löner revideras. Hur revisionen ska gå till och vid vilken tidpunkt det ska ske varierar mellan de olika kollektivavtalen. Börja i god tid och kontrollera vad som gäller i ditt kollektivavtal.