Att sätta lön

När du som arbetsgivare anställer ny personal måste du känna till vilka faktorer som styr lönesättningen och vilka minimilönenivåer som gäller. Detta regleras av det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.