Ersättning för beredskapstjänst

Att ha beredskap innebär att tjänstemannen inte är arbetsskyldig men däremot anträffbar för att vid behov kunna utföra arbete. Ersättningen varierar beroende på vilken slags beredskap som är aktuell.