Föräldralön

Arbetare som är föräldralediga kan ansöka om så kallat föräldrapenningtillägg under sin ledighet via AFA. Tjänstemän kan däremot erhålla föräldralön från arbetsgivaren under sin ledighet.