Löner enligt Detaljhandelsavtalet

Det finns ingen reglering om minimilön för nyanställda eller löneökningar i svensk lagstiftning. Om ett företag inte omfattas av kollektivavtal är det därmed fritt för arbetsgivaren och arbetstagaren att själva komma överens om lönen. Många företag inom detaljhandelsbranschen väljer dock ändå att utgå ifrån Detaljhandelsavtalets minimilönenivåer och löneökningar. Nedan följer en övergripande information om lönenivåerna för perioden 1 april 2022 – 31 mars 2023.