Ob-ersättning

Arbetsgivare som förlägger arbetstid till kvällar och helger ska enligt de flesta kollektivavtal betala en ersättning utöver den vanliga lönen för den arbetstiden. I vissa avtal kallas detta för ob-ersättning och i andra för ersättning för förskjuten ordinarie arbetstid.