Övertidsersättning och ersättning vid mertid

Anställd som arbetar mer än sin ordinarie arbetstid ska få övertidsersättning om arbetsgivaren har beordrat den anställde att jobba eller godkänt arbetet i efterhand. Övertidsarbete kan ibland också ersättas med kompensationsledighet.