Sjuklön

Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna i en sjukperiod med undantag för karenstiden. Beräkningen ser olika ut i de olika kollektivavtalen.