Traktamenten och andra ersättningar

Vid tjänsteresor uppkommer ofta merkostnader för den anställde och det är i kollektivavtalet som den anställdes rätt till måltidsersättning, restidsersättning och researvode regleras.