Tvist om lön eller annan ersättning

Om tvist uppstår om lön eller annan ersättning kan det finnas särskilda regler som du behöver förhålla dig till.