Förväntade förändringar inom anställningsskydd och omställning

Under 2022 förväntas omfattande förändringar inom områdena anställningsskydd och omställning beslutas och börja gälla på svensk arbetsmarknad.