Aktieöverlåtelse

Om du endast överlåter aktierna i ditt företag gäller inte reglerna om verksamhetsövergång.