Aktieöverlåtelse

Om du överlåter ditt företag (dvs säljer hela företaget inklusive bolagets organisationsnummer), t.ex. genom en aktieöverlåtelse, gäller inte reglerna om verksamhetsövergång. Informations- och förhandlingsskyldighet kan dock uppstå även i dessa situationer.