Att tänka på inför en övergång av verksamhet

Innan du fattar beslut om övergång av verksamhet måste du förhandla. De berörda anställda följer med över till förvärvaren med oförändrade anställningsvillkor.