Att tänka på inför en övergång av verksamhet

Här kan du läsa om vilka skyldigheter och rättigheter som aktualiseras vid en verksamhetsövergång.