Vad är en övergång av verksamhet?

Om du köper eller säljer en verksamhet genom företagsöverlåtelse kan det vara fråga om en övergång av verksamhet. Men en övergång kan också gå till på andra sätt.