Anställda som transporterar gods eller personer

Yrkesförare som utför person- eller godstransporter måste gå fortbildning för att upprätthålla ett yrkeskompetensbevis. Arbetsgivaren och den anställde har ett delat ansvar för att giltigt yrkeskompetensbevis finns.