Anställdas uppfinningar

Vem som ska ha rättigheterna till arbetstagares uppfinningar kan vara knepigt att avgöra. Kontrollera i ditt kollektivavtal vad som gäller.